Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik eğitiminin yaraticilik boyutu

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Atatürk Atatürk Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

Yaratıcılık, müzik eğitimini belirleyici ve etkin kılan konulardan biridir. Yaratıcılıkta, birikimlerden yararlanarak, yeteneği kullanarak, beceri sonucu, yeni ve özgün ürün ortaya çıkarmak gerekmektedir. Yaratıcılık, çalışma ortamlarında, duygusal ve zihinsel içerikli etkinliklerde var olan bir kavramdır. Yaratıcı yeteneğin, insan yaşamının ve gelişiminin tüm yönlerinin, temelini oluşturduğu belirtilebilir. Müzik eğitiminde yaratıcılık, ciddi ve tutarlı bir eğitim sürecinden geçilerek elde edilebilir. Müzik eğitimindeki yaratıcılık, genelde yeni bir müzik eseri oluşturmak, üretmek biçiminde düşünülebilir.
Bireysel ve toplu çalgı ile solo ve toplu ses alanlarında, yeni bir müzik eseri oluşturma süreci, besteleme eylemidir. Bu süreçte, besteleme tekniklerine hakim olunması oldukça önemlidir. Bir güzellik anlayışı güdülerek, belirli bir amaç ve yöntemle, seslerin bir araya getirilmesi ve anlamlı bir bütün oluşturulması, yaratıcılık açısından gereklidir.
Müzik eğitiminde, eğitim ve öğretimin önemsenmesi kadar, yaratıcı ve üretici güçlerin de geliştirilmesi amaçlanmalıdır. Yaratıcılık, yeni yeteneklerin yetiştirilmesi, yeni eserlerin bestelenmesi, yazılmış eserlerin düzenlenmesi ve kaliteli yorumcuların ortaya çıkartılması açısından önemli bir boyuttur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Creativity is one of the aspects making music education determinative and effective. In creativity, what requires is to create a new and original product by benefiting from the past accumulations, using the abilities and as a result of capability. Creativity is a concept which is used in business environments, emotional and mental activities. It can be said that creative ability composes the basis of all aspects of human life and
development. Creativity in music education can be acquired by a serious and consistent education process. Creativity in music education can be generally considered as composing, producing a new musical work. In solo and band environments and individually and band instruments, producing a new musical work is to composing. In this process, it is of high importance having full knowledge of composing techniques. Combining the sounds together and forming a meaningful whole is required for creativity by driving a sense of beauty with a specific target and method. In music education, improving the creative and productive abilities should be targeted as well as education and training. Creativity is a significant aspect for raising new abilities, composing new works, editing the former works and revealing the qualified performers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :