Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik eğitimi lisans programinda yer alan topluma hizmet uygulamalari dersinin öğrenci kazanimlari açisindan değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1
Görüntülenme :
685
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans 4. sınıf programında yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi kapsamında, 2009-2013 eğitim-öğretim yılları arasında gerçekleştirilen projeleri ve projeler sonucunda öğrencilerde oluşan kazanımların neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu doğrultuda 2009-2013 yılları arasında THU dersi kapsamında gerçekleştirilen projeler ve projelere ilişkin dokümanlar çalışmanın amacı doğrultusunda incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 108 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen toplam 27 projedir. Veri toplama aracı olarak MAKÜ Eğitim Fakültesinin yayınlamış olduğu THU dersi yönergesinde yer alan “Ek.3.3. Sonuç raporu hazırlama formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz kullanılmış ve elde edilen veriler tablalaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmada özetle; toplam 27 adet proje gerçekleştirildiği ve bu projelerde toplam 108 öğrencinin görev aldığı, öğrencilerin projelerde ekip arkadaşlarıyla dayanışma ve işbirliği içinde çalışmanın önemini anladıkları, gerek bireysel gerekse grup olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirdikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Özet İngilizce :

The aim of this present study is to bring up the issue of projects conducted between the Academic Years of 2009-2013 as part of Community Service Practices (CSP) course that appears in the syllabus of Undergraduate Program 4th Class in the Music Education Department of Fine Arts Education Division of Faculty of Education in Mehmet Akif Ersoy University (MAKU) and the acquisitions obtained by the students as a result of these projects. Accordingly, projects and related documents pertaining to the CSP course between 2009-2013 have been investigated in line with the aims of the study. A ‘case study’ as one of the qualitative research methods has been employed within the study. The study group for the research is 27 projects that have been conducted with the participation of 108 students. “Appendix 3.3. The Form for the Preparation of Final Report”, issued by MAKU Faculty of Education and a part of CSP course instruction, has been utilized as the ‘data gathering tool’. In the data analysis section, descriptive analysis has been employed and data gathered have been interpreted by using tables. In sum, it has been concluded by this study that; 27 projects in total have been conducted, 108 students in total participated in these projects, the participant students have become aware of the importance of working in cooperation and collaboration with their team-mates and they have fulfilled their duties and responsibilities both individually and in teams. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :