Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik eğitimi anabilim dali mezunlarinin yetenek sinavi puanlari ile mezuniyet notlarinin karşilaştirilmasi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
708
DOI :
Özet Türkçe :

Müzik eğitimi anabilim dallarına öğrenci alımı, Müzik Özel Yetenek Sınavları ile gerçekleştirilir. Adayların yerleştirme puanları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan formül ile; Özel Yetenek Sınav Puanları, Ortaöğretim Başarı Puanları ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı Puanlarının katkılarıyla hesaplanır. Müzik
öğretmenliği programlarından mezun olmanın koşulu ise, programdaki Müzik alan derslerini, Genel Kültür derslerini ve Formasyon derslerini başarı ile tamamlamaktır. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasıyla ilgili, YGS puanına çok fazla ağırlık verildiği ve ÖYSP etkisinin ikinci plana atıldığı yönünde, araştırmacılar, öğretim elemanları, öğrenciler ve adaylar tarafından birçok platformda sıklıkla dile getirilen genel bir kanı vardır. Bu araştırmanın amacı, müzik eğitimi anabilim dalı mezunlarının yetenek sınavı puanları ile mezuniyet notlarının karşılaştırılmasına yöneliktir. Araştırmanın çalışma grubu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalından 2011 ve 2012 yıllarında mezun olmuş 43 kişiden oluşmaktadır. Mezunların yetenek sınavı puanları ile mezuniyet notlarının karşılaştırılmasında Pearson Korelasyon kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık için 0,05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulardan, mezunların özel yetenek sınavı puanları ile mezuniyet notları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı,
yerleştirme puanları ile mezuniyet notları arasında ise anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

 

Music education departments select students with the entrance examinations including Musical Aptitude Tests. The total scores of the candidates are calculated by adding up scores of Musical Aptitude Test (ÖYSP), Weighted Scores of Secondary Education (AOBP), and the Transition to Higher Education Examination (YGS) scores, using the formula described by the Student Selection and Placement Centre. The requirement of obtaining an undergraduate degree at music teacher training programmes is to complete the main courses of music, general knowledge courses and pedagogy courses in the programme successfully. The general opinion frequently expressed in many platforms by the researchers, academicians, students and candidates about the calculation of the placement scores is that there is much emphasis on the Transition to Higher Education Exam (YGS) scores and the effect of ÖYSP takes a backseat. The purpose of this research is to compare the aptitude test scores and undergraduate degree marks of the graduates of music education department. The study group of the research was composed of 43 people who obtained an undergraduate degree at the Programme of Music Education, Department of Fine Arts Education, Necatibey Faculty of Education, Balıkesir University in 2011 and 2012. In the comparison of aptitude test scores and undergraduate degree marks, the Pearson Correlation Analysis was used, and 0.05 level of significance was chosen for the statistical significance. According to the findings of the research, it was indicated that while there was no significant relationship between musical aptitude test scores and undergraduate degree marks of the graduates, while there was a significant relationship between their entrance examination total scores and undergraduate degree marks.

 

 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :