Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mobil cihazlarla öğrenim gören lisans öğrencilerinin e-ders içeriklerine ve mobil cihazlara yönelik görüşlerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
634
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde elektronik ortamların eğitimde sıklıkla kullanılmaya başlanması bu alanda geliştirilen öğretim içeriklerinin de gelişmesine ve çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler e-kitapların da gelişimini hızlandırmıştır. Bu çalışmada mobil cihazlar aracılığıyla öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin tablet bilgisayar kullanım durumlarının ve e-ders içeriklerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ekitap teknolojilerinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, bu içeriklerin geliştirilmesi ve kullanıcı görüşlerinin belirlenmesi yeni yapılacak çalışmaların şekillenmesinde önemli görülmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak mobil cihazlar aracılığıyla öğrenim görmekte olan 8 lisans öğrencisinin ekitaplara ve mobil cihazlara yönelik görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile alınmıştır. Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların ders içeriklerini genellikle tablet bilgisayarlar üzerinden takip ettikleri görülmüştür. E-ders içeriklerinin görüntülendiği uygulamalar, sosyal ağ uygulamaları ve oyun uygulamaları kullanıcıların en çok tercih ettikleri uygulamaların başında gelmektedir. Geliştirilen e-ders içeriklerinde metinsel
öğelerle birlikte özellikle videolara daha fazla yer verilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Mobil cihazların depolama kapasitesi ve taşınabilir olması kullanıcılar arasında en çok beğenilen özellikleri olmuştur. Ayrıca uzun süreli kullanımlarda göz ve baş ağrısına neden olduğu belirtilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Using electronic media in education nowadays has led instructional content developed in this field to progress and vary. These developments have fastened the development e-books. In this study,it is aimed to determine the using of tablet computers and the views of undergraduate students who are learning through mobil devices towards the content e-lesson. Regarding the improvements in e-book technology, developing the content and determining of users’ views is considered significant in shaping new studies. In the study, using qualitative research method, the views of eight undergraduate students who are learning through mobil devices towards e-books and mobil devices have been received through semi-structured interview. According to the study results it was found that the participantss generally follow the course content via tablet computers. The applications that e-lesson contents are displayed, social networking applications and game applications are the leading ones that users prefer most. In the developed e-lesson contents in conjunction with textual items especially the need for giving more space to videos has been stressed. Being portable and storage capacity of mobil devices has been the most admired feature among the users. Otherwise, it has been stated that they cause eye pains and headaches in the long term uses.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :