Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli eğitim müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak düzenlenen seviye belirleme sınavı kurslarının 7.sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji ders başarısına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İpek Yolu İ.Ö.O Keçiören1, Yuzuncu Yıl Universitesi Eğitim Fakultesi, İlkoğretim Bolumu2
Görüntülenme :
715
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Van il Merkezinde bulunan ilköğretim okullarında, öğrencilerin Seviye Belirleme Sınav (SBS) başarılarını artırmak için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hafta sonları ücretsiz olarak düzenlenen SBS kurslarının Fen ve Teknoloji dersi başarısına olan etkisini araştırmaktır. Araştırmanın verileri 2009–2010 eğitimöğretim yılında Van il merkezinde öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri arasından seçilen 1.000 öğrencinin ilköğretim 7. sınıf SBS puan verilerinden elde edilmiştir. Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen 23 maddelik bir anket öğrencilere uygulanmıştır. Ankette, öğrencilerin SBS' deki Fen ve Teknoloji başarıları üzerinde etkileri olduğu düşünülen sorular yer almaktadır. Araştırmanın sonunda: eğitimine ek yardım alanların SBS puanlarının, Sınıf puanlarının (SP) ve Fen ve Teknoloji net sayılarının, eğitimine ek yardım almayanlara göre daha yüksek değerlerde olduğu ortaya çıkmıştır. Okullarda ücretsiz olarak düzenlenen SBS kurslarının başarıya olumlu etkisinin olduğu fakat bunun istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir. Okuldaki ücretsiz SBS kurslarına devam eden öğrencilerin, aylık ekonomik gelir durumu, günlük ders çalışma süresi ve günlük TV izleme süresi değişkenlerinin, Fen ve Teknoloji net ortalamaları varyansının % 6'sını açıkladıkları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate SBS courses, arranged by MEB in primary schools located in the center of VAN province in order to promote success of SBS, in terms of its effects on success of science and technology lesson. The output of this study has been obtained from a thousand 8th grade students, selected among all 8th grades students in VAN in 2009-2010 academic year, A 23-item questionnaire has been applied to clarify effects of the attendants of free SBS courses on science and technology subject. In the questionnaire, the exact points of the students performing the SBS examination of science and technology subject such as SBS points and averages of the classes have been demanded. At the end of this study, it is seen that there has been differences among gender in terms of total SBS points and classes averages, but it is not the case for science and technology subject. The SBS points of the students subsided have been higher compared to those not subsided. The free SBS courses were revealed to have positive effects, yet not enough.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :