Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesleki ve teknik eğitimin dünyadaki ve türkiye’deki konumu

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
960
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Mesleki ve Teknik Eğitimin Dünya’da ve özellikle Türkiye’deki konumunu araştırarak mesleki ve teknik eğitimde görevli öğretim elemanlarının mesleki ve teknik eğitimin ülkemizdeki mevcut durumu hakkındaki düşünceleri ve mesleki ve teknik eğitimde karşılaştıkları sorunlar üzerine görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış olup araştırmanın örneklemini Ankara il
merkezinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Meslek Yüksekokulu ile Atatürk Meslek Yüksekokulunda görevli toplam 6 öğretim elemanından oluşmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için “standartlandırılmış açık uçlu görüşme formu” kullanılmış olup veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda
mesleki ve teknik eğitimde revizyona gidilmesi ve öğretim elemanlarının mesleki ve teknik eğitimle ilgili şikayetlerinin önemsenmesi gerekliliği mesleki ve teknik eğitimde verimin artması açısından ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the thoughts of academic staff in technical and vocational education upon the current state of technical and vocational in Turkey through the investigation of the state of vocational and technical education in the world, especially in Turkey. In this study, qualitative research method is used and
totally six lecturers who Works at Gazi University,Gazi vocational schools and Atatürk Vocational school in the centre of Ankara constitute the sample of this research. As a means of collecting data ‘’ standardized openended interview form’’ is used and data is analyzed through the analysis of the content. At the end of the study it is presented that the efficiency of should be revised, the complaints of lectures about vocational and technical education should be considered and vocational and technical education should be improved in terms of efficiency.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :