Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi2
Görüntülenme :
719
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, orta öğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin metaforik düşüncelerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bunun için öğretmen adaylarından "Matematik… gibidir, çünkü …" cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 140 orta öğretim matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Katılımcı cevaplarından elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Matematik kavramına yönelik 28 metafor ve 5 kategori ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the purpose is to determine metaphorical thoughts of secondary school pre-service mathematics teachers about the mathematics. Participants completed the question "Mathematics is like…, because…." by writing what mathematics means for the participants and why. 140 pre-service mathematics teachers participated to this study in department of secondary school mathematics education. With content analysis method, the data will be analyzed according to participants' responses to this prompt. 28 metaphors and 5 categories appeared about the concept of mathematics.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :