Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretmen adaylarinin epistemolojik inançlari ile öğrenme ve öğretim stilleri arasindaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi 1
Görüntülenme :
787
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ile matematik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğrenme ve öğretim stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 374 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, matematik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğrenme stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmezken, öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğretim stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this research, it was aimed to examine the relationship between pre-service mathematics teacher’s epistemological beliefs and their learning and teaching styles. This research was carried out by using survey method. 374 pre-service mathematics teacher’s, who are educating in the Department of Primary Mathematics Education in Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education, have formed the example of this research. İn the result of the research, the presence of a meaningful relation has been statistically proved between pre-service teacher’s teaching styles with their epistemological beliefs but a meaningful relation hasn’t been statistically proved between pre-service teacher’s epistemological beliefs and their learning styles. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :