Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maslow’un tükenmişlik ölçeği ile myo öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin belirlenerek değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hakkari Üniversitesi1
Görüntülenme :
795
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, 'Maslow'un Tükenmişlik Ölçeği' kullanılarak Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, daha önceden Türkçeye çevrilmiş olan 'Maslow'un Tükenmişlik Ölçeği' ile Hakkari Sağlık Hizmetleri MYO'da okuyan öğrencilerin Tükenmişlik, Öz Yeterlik ve Kendine olan Güven, düzeyleri bazı demografik değişkenler de göz önünde bulundurularak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçları, SPSS paket programı, F ve t testi yardımıyla hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin, Tükenmişlik düzeylerinin beklenenin üstünde olduğu, Kendilerine Güvenlerinin ise beklenin altında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle öğrencilerin bir üniversiteye yerleştikten sonra ileriki yaşamları ile ilgili daha bilinçli hale geldikleri ve yaşadıkları bazı olumsuzlukların onları karamsarlığa sürüklediği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, Maslow's Burnout Measure using the Vocational School students tried to determine levels of burnout. For this purpose, which is already translated Maslow's Burnout Measure with the students in Hakkari Health Services MYO's Burnout, self-efficacy and self-confidence levels of the mind also tried to determine some of the demographic variables. The research results, SPSS packet program, with the help of F and t tests were calculated. As a result of research students, have been higher than expected levels of burnout, a confidence in them is expected to have reached the conclusion that the under. After moving to a college student from the results of research related to future lives have become more conscious and driven by pessimism reached the conclusion that some of them negative.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :