Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin organ nakli ve organ bağışı konusundaki bilgi ve tutumları

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
615
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, lise öğrencilerinin organ nakli ve organ bağışı konusundaki bilgi ve tutumlarını belirlemektir. Çalışma örneklemi, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Muğla'da (Türkiye) bulunan bir Anadolu Lisesi'nde 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören 100 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, 15 sorudan oluşan anket ile toplanmıştır. Çalışma bulgularına göre, öğrencilerin %30'unun organ bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerden sadece %43'ü organ bağışını dinen sakıncalı bulmadıklarını belirtmişlerdir. Organ bağışı ve organ nakli konusunda biyoloji öğretmenleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Çünkü başarılı organ-doku nakil sayısının artması, eğitimde bilinçlendirmenin artmasına bağlıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study was conducted to determine the high school students' knowledge and attitudes about organ transplantation and organ donation. Study sample included 100 11th and 12th graders of Anatolian High School in Muğla, Turkey in the Fall Semester of 2011-2012 academic years. Data were collected with a questionnaire consisting of 15 questions. The study results revealed that 30% of the students had enough knowledge about organ donation. In addition, only 43% of the students indicated that organ donation was not religiously objectionable. Biology teachers and religious culture and ethics teachers had greater tasks about the issue of organ donation and transplantation. To increase the number of successful organ-tissue transport is based on to increase awareness in education.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :