Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise 12.sinif öğrencilerinin geometrik ispat süreçlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1, Emine ve Mehmet Baysal Lisesi2
Görüntülenme :
786
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı lise 12. sınıf öğrencilerinin geometrik ispat yapma süreçlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma modellerinden olup, durum çalışması modeli kullanılmıştır. Çalışma 2012-2013 öğretim yılında Bolu İlinde bulunan bir devlet genel lisesinin, fen grubunda öğrenim gören 7 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere 9 geometrik ispat sorusu sorulmuş, verdikleri yanıtlardan ve araştırmacıların yanıtları incelemesinden sonra öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans tablolarından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin geometri sorularını ispatlamadaki başarıları ve ispat süreçleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına dayanılarak çeşitli öneriler sunulmuştur. Araştırma ile öğrencilerin ispat yapma süreçleri ortaya konarak konu ile ilgili eğitimcilere ve araştırmacılara faydalı bilgiler sağlamak amaçlanmaktadır. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine the high school 12th grade students’ geometric proving process. This research is one of the qualitative research methods and case study model is used in this study. The study is applied on seven 12th grade students studying at a public high school located in Bolu on the academic year 2012-2013. Students were asked nine questions of geometric proof. Research data was obtained through the answers that students gave during the tests, and the semi-structured interviews, conducted with the students after the evaluation of the responses. For the analysis of data, percentage and frequency tables were used. As a result of the study students' proving processes, their prior knowledge, and the difficulties and fallacies they had are revealed in this process. Various suggestions are put forward based on the results of the study. The aim is to provide useful knowledge for the educationalists and researchers concerned with the subject through revealing students’ proof giving process with this research. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :