Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişiselleştirilebilir öğrenme ortamlari: literatür incelemesi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
674
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojinin eğitime entegrasyonu sürecinde öğrenme ortamlarının tasarımı daha fazla önem kazanmaktadır. Bu süreç içerisinde öğrenenlerin kendi öğrenme stillerinde ve hızlarında öğrenme imkanı sunan kişiselleştirilebilir öğrenme ortamlarının geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmaların sayısı da hızla artmaktadır. Bu çalışmada kişiselleştirilebilir öğrenme ve geliştirilen ortamlar ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda konu ile ilgili yapılan çalışmalar üç başlık altında sınıflandırılmakta ve incelenmektedir. Sınıflamamızın ilk başlığı altında kişiselleştirilebilir öğrenme ortamı tasarlanan ve tasarlanan sistemin tanıtıldığı çalışmalar yer almaktadır. İkinci başlık altında ise kişiselleştirilebilir öğrenme ortamı tasarlanan ve deney kontrol grupları üzerinde uygulanan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çalışmalarda sistemin etkililiği; öğrenenin başarı düzeyi, ortama karşı tutumlar, eğitime katkısı gibi alanlarda değerlendirilmektedir. Diğer araştırmalar ise kişiselleştirilebilir öğrenme ortamlarının nasıl olması gerektiği ve hangi özellikleri taşıması gerektiği gibi konular hakkında bilgi veren çalışmalardır. Yapılan çalışmanın bu konu ile ilgili çalışmak isteyen araştırmacılara önbilgi sağlayacağı ve rehberlik edeceği düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Design of learning environment in the process of technology’s integration to education has become important. During this process, the numbers of researches on the development of personalized learning environment that gives opportunity to learners both in their own learning style and speed have also been increasing. In this study information about researches on personalized learning and developed environment have been given. In this context, as a result of the literature review. The researches related to the subject are classified and searched in
the headings. In the first heading the researches on the design of the design of personalized learning environment and are found, also the researches that identify the designed system are found. In the second heading, the researches on the design of personalized learning environment and the studies on experiment
control groups are found. In these studies, the effectiveness of the system is evaluated through the success of the learner, the attitudes towards the environment, the contribution to education. The other studies give
information on how the personalized learning environment should be, and these qualities. It is thought that this study will give pre information to the researches that will study on the related subject.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :