Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Keman ve viyolada ton üretimi

Yazar kurumları :
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
627
DOI :
Özet Türkçe :

Müzikal hedeflere ulaşmak için, gereken doğru tekniğin belirlenmesi ve çalgı tekniklerinin tümünün en doğru şekilde uygulanması müzik yaparken önem taşımaktadır. Yaylı çalgılarda sağ ve sol ele ilişkin teknik unsurlar,
çalıcının müzikal hedeflerine ulaşmada kullanacağı araçlarıdır. Ancak bu araçların kullanımında anatomiye en uygun ve etkili kullanım olanaklarının araştırılması ve doğru olan tekniğin belirlenmesi, ortaya çıkacak sonucu dikkat çekici düzeyde etkileyebilir. Dolayısıyla gerekli tekniğin uygulanmasına yönelik altyapının, çalgı eğitimi
sürecinde dikkatle kurulması anlam taşımaktadır. Sözü geçen teknik unsurlardan biri de, yaylı çalgıda ton üretimidir. Ton üretimi, doğrudan müzikal performansı
etkileyen unsurlardan biri olmasına karşın; doğru ritim ve tartım uygulamaları, doğru yay kullanımı, doğru entonasyon gibi diğer müzikal performans unsurlarına göre arka planda kalır görünmektedir.
Bu çalışma keman ve viyola eğitiminde başlangıç aşamasından itibaren, ton üretimine ilişkin temel teknik
unsurları tartışmayı ve çalgı eğitimi süreçlerine yönelik öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In order to reach musical aims, it is important to determine the suitable technique and to implement the instrumental techniques in the most proper way while making music. The technical aspects regarding the right and left hands are his/her instruments to use in attaining his/her musical targets. However research of the
most suitable and effective operational possibilities in the use of these instruments and determination of the suitable technique may influence dramatically the result to emerge. Thus careful construction of the infrastructure for the implementation of the required technique in the instrumental training is meaningful. One of the mentioned technical aspects is the production of tone on the string instruments. Though tone
production is one of the aspects influencing directly the musical performance, it seems to remain in the background compared to the other musical performance aspects such as accurate performances of rhythm and balance, proper operation of strings, suitable intonation. This study aims to discuss the basic technical aspects related to the tone production starting from the beginning stage in the violin and viola training and to present some suggestions regarding the instrument training processes.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :