Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kavramsal değişim stratejilerine dayali olarak hazirlanan fen ve teknoloji plan ve etkinlikleri

Yazar kurumları :
Doç. Dr. Ali Günay Balım1, DEÜ2
Görüntülenme :
834
DOI :
Özet Türkçe :

Yapılandırmacı yaklaşım, bireylerin kendi bilgilerini zihinlerinde kendilerinin oluşturduklarını öngören bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre, her birey kendi öğrenmesinden sorumludur ve öğretmenin görevi, öğrenme ortamını düzenleyerek öğrencilere rehberlik etmektir. Öğretmenin, öğrenme ortamını öğrencileri aktif
hale getirecek ve anlamlı öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlemesi, öğrenme etkinliklerini iyi planlaması gerekir. Aksi halde öğrenciler kavramların bilimsel anlamından uzaklaşarak, kavram yanılgılarına düşebilirler. Öğretmenlerin, alanyazın taraması yaparak konuya ilişkin kavram yanılgılarını belirlemeleri ve öğrencilerde
kavramsal değişimi sağlayacak şekilde öğrenme etkinliklerini planlamaları, ders planlarını hazırlamaları, öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini sağlamak için gereklidir. Bu çalışmada, yapılandırmacı yaklaşım, 5E modeli ve kavramsal değişim stratejilerine (kavramsal değişim metinleri, kavram karikatürleri, kavram haritaları, zihin
haritaları, analojiler ve modeller) ilişkin bilgi verilmiş ve yapılandırmacı yaklaşımın 5E modeli temel alınarak, “Hücre Bölünmeleri” konusuna ilişkin kavramsal değişim stratejilerine dayalı etkinlikler ve ders planları hazırlanmıştır. Hazırlanıp geliştirilen ders planı ve etkinlikler, bir deneysel uygulamada kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

The constructivist approach envisages that individuals form their own knowledge and each individual is responsible for his/her own learning and teacher is expected to guide students, arrange the learning environment and lesson plans/activities in such a way that students should learn meaningfully and avoid misconceptions. The teacher should scan the literature on the subject and define students’ misconceptions, then plan and implement proper learning activities to enable the conceptual change in their minds. This study contains some information on the constructivist approach, model 5E and strategies of conceptual change, and
also some course plans and activities based on the model 5E of the constructivist approach along with the conceptual change strategies (conceptual change texts, concept cartoons, concept maps, mind maps, analogies and models) regarding the subject “ Cell Divisions”. The prepared lesson plans and activities were used in an
experimental implementation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :