Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işbirlikli karar alma sürecine katilim istekliliği ölçeğinin türkçeye uyarlama çalişmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Boğaziçi Üniversitesi1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Bireyler karar verme sürecinde başkaları ile işbirliği yapmak için istekli olma konusunda farklılık göstermektedir. Bu çalışmada Anderson, Martin ve Infante tarfından 1998 yılında bireylerin karar verme sürecindeki işbirliği eğilimlerini ölçmek amacıyla İngilizce geliştirilmiş olan iş birlikli karar alma sürecine katılım istekliliği ölçeğinin Türkeye uyarlama çalışmasıdır. 13 maddeden oluşan bu ölçeğin geçerliği için, karar verme yapılarından; argümantatif tavır, sözel saldırganlık, kişilerarası iletişim yetkinliği ve iletişim kurmak için isteklilik yapıları kullanılmıştır. Uyarlama çalışması Sonbahar 2011 döneminde, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Faküktesi’nde 8 farklı progragda öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından oluşan 113 kişilik bir katılımcı grup ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda iç tutarlılık katsayısı .803 bulunmuştur. Çalışma sonucunda iş birlikli karar alma sürecine katılım istekliliği ölçeğinin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The people have some different attitudes for decision making. This study aims to determine the validity and reliability of Decision-Making Collaboration Scale which is developed by Anderson, Martin ve Infante in 1998, in Turkish society. The scale consists of 13 items in order to determine the people’s willignness to decision making collaboration. It is examined that the relationships between the decision-making construct with argumentativeness, verbal aggression, interpersonal communication competence, and willingness to communicate in order to determine the scale is valid or not. This study was conducted with 113 pre-service teachers in Bogazici University in Turkey in Fall 2011. The participants are selected randomly from 8 different undergraduate program. The internal consistency of the study was found .803 and as a result of this study. The validity of study supported by three experts’ opinion. As a result of the study, it was concluded that Decision-Making Collaboration Scale can be accepted as a valid and reliable tool for the usage in Turkish society.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :