Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işbirlikçi öğrenme modeli ile işlenen bilgisayar destekli öğretim konularinin öğrenimine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
700
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, 2. Sınıf öğrencilerinin, Bilgisayar 2 dersinde yer alan bilgisayar destekli öğretim konularının işlenişine yönelik işbirlikçi öğrenme modeline dayalı grup çalışmalarının sunulara, sunu becerilerine ve materyal hazırlamaya katkısı hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerini incelemektir. Araştırma, Bayburt Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, 2. Sınıf öğrencilerinin Bilgisayar 2 dersinde yürütülmüştür. Araştırmaya, Bayburt Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden 8 sunu grubunu oluşturan 40 öğrenci katılmıştır. Sınıfın toplam mevcudu 40 öğrenci olup bunların 24’ü kız, 16’sı erkek öğrencidir. Oluşturulan 8 sunu grubu farklı konuların araştırılmasından ve anlatılmasından sorumlu olmuştur ve her sunu grubunu 5 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, öğretmenin çalışmaya ilişkin modeli tanıtmasının yanında sözlü ve görsel sunu becerileri için temel bilgileri sunması için 2 hafta, danışma ve ön-hazırlık için 2 hafta, grupların sunu yapması ise 2 hafta olmak üzere toplam 6 haftada tamamlanmıştır. Uygulama sonunda öğrencilerin işbirlikçi öğrenme modeli hakkındaki görüşlerini almak amacıyla öğrencilere açık uçlu sorular sorulmuştur. Öğrencilerin birçoğu işbirlikçi öğrenme modelinin öğrenmelerini kolaylaştırdığını, derslerin daha eğlenceli geçtiğini, ders ile alakalı korkularının azaldığını, akran değerlendirmesinin faydalı olduğunu ve sosyal becerilerinin geliştiğini belirtmişlerdir. Bunun yanında çoğu öğrenci grup arkadaşları ile anlaşamadığından, grup arkadaşlarının yeterli çaba göstermediğinden yakınmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study the lesson of Science 2 Students at Computer 2 class for the handling of issues in the collaborative learning model based on computer aided presentations of group work which presentation skills and materials to prepare to examine the contribution both positive and negative views. Research application at University of Bayburt Bayburt Education Faculty the Department of Science Education at 2 Computer Class students conducted two lessons. The study of Bayburt University at the Department of Science Education 8 and 40 students participated in. The total size of the class of 40 students which consisted of them 24 female and 16 male students. Investigation of different subjects in this group created a presentation and discussion of the different 8 was responsible for. The research model for working with the teacher's presentation of oral and visual presentation skills to provide basic information for two weeks and counseling and pre-preparation for 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :