Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingilizce öğretmenlerinin derslerinde bilişim teknolojilerini kullanma durumlarina ilişkin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
MEB1
Görüntülenme :
725
DOI :
Özet Türkçe :

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu bilişim teknolojileri eğitim kurumlarımızda hızlı bir şekilde yerini almaya devam etmektedir. Çoklu öğrenme ortamları bireylerin öğrenmesinde yardımcı olmakta ve kalıcılığı arttırmaktadır. Bilişim teknolojileri öğretmenlere çoklu öğrenme ortamları oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. Bu araştırmada İngilizce öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumları incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Samsun-İlkadım ilçesinde bulunan İlköğretim İngilizce öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Samsun-İlkadım ilçesinde 3 İlköğretim okulunda görevli 5 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma İngilizce öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanımlarıyla ilgili görüşlerini ortaya koymaya yönelik betimsel bir çalışmadır. İngilizce öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanımlarıyla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma tekniklerinden görüşme tekniği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 5 İngilizce öğretmeni ile yapılan görüşme sonuncunda; öğretmenlerin bilişim teknolojileri deyince akıllarına bilgisayar geldiği, bilişim teknolojilerini kullanma durumları konusunda kendilerini yeterli görmedikleri, sınıflarında göze ve kulağa hitap eden araç-gereç seçtikleri yalnız bilgilerinin ve imkânların yetersiz olması nedeni ile teyp kullanımını tercih ettikleri, branşlarında kullanabilecekleri araç-gereçlerle ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip etmedikleri belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

As a r esult o f t he f ast a nd continuous developments in the fields of science and technology, information technologies have been taking place in our schools. Multiple learning/teaching environments not only help individuals in their learning process but they also make learning more long-lasting. Information technologies help teachers in preparing multiple teaching/learning environments. Current research studies to what extent teachers use information technologies in their lessons. The population of the study comprises the English teachers working at the primary schools in Samsun, İlkadım during the 2011-2012 academic year while the sample is composed of 5 English teachers working at 3 different primary schools in the same district during the same academic year. This case study tries to elicit the opinions of the teachers concerning their own use of information technologies. Among the other qualitative research techniques, interview and semi-structured interview questionnaires have been used in order to elicit the opinions of the teachers. As a result of the interviews conducted with the 5 English teachers, it has been revealed that computers is the first thing to come to the teachers’ minds when they heard the phrase information technologies; they do not find themselves capable enough in the use of information technologies; although they use audio-visual materials in their
lessons, they prefer using tape recorders due to their limited knowledge and the equipments in their classrooms and they do not follow the developments in their fields concerning the materials and equipments in their lessons regularly.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :