Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingilizce öğretmeni adaylarının ingilizce öğretmeni yetiştirme programı ile ilgili görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi1
Görüntülenme :
722
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, 2007 yılından itibaren ülkemizdeki tüm eğitim fakültelerinde uygulanmaya başlanan İngilizce öğretmeni yetiştirme programı ile ilgili 72 İngilizce öğretmeni adayının görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bu amaca ulaşmak için araştırmacı Demirel (2011) tarafından geliştirilmiş anketi kullanmıştır. Araştırma sonuçları (a) mevcut programın İngilizce öğretmeni adaylarının ilgi ve ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşıladığını, (b) gelişim düzeylerine uygun olduğunu, (c) açık ve anlaşılır olduğunu, (d) bilgi birikimlerine katkı sağladığını, (e) karşılaştıkları problemlere yönelik farklı çözümler geliştirmelerine imkan sağladığını, (f) öğrenci merkezli olduğunu, (g) kalıcı öğrenmeler edinmeyi sağladığını, (h) bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını gerektirdiğini ve (i) fiziksel ortamın çeşitli biçimlerde düzenlenmesine (grup düzeni) olanak sağladığını göstermektedir. Diğer taraftan, araştırma sonuçları, mevcut programın İngilizce öğretmeni adaylarının (a) üst düzey düşünme becerilerini (yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme becerisi vs.) istenen düzeyde geliştirmediğini ve (b) derse katılımlarını ve ilgilerini artırmadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study aims to reveal 72 prospective EFL teachers' views on the English language teacher training program which has been practiced in all the education faculties in our country since 2007. To achieve this aim, the researcher utilized the questionnaire designed by Demirel (2011). The findings of the study show that the socalled program (a) meets the interests and needs of prospective EFL teachers to a great extent, (b) is in line with their levels of development, (c) is clear and comprehensible, (d) contributes to their experiences of knowledge, (e) helps them develop different solutions to the problems that they encounter, (f) is learnercentered, (g) leads to having permanent learning, (h) involves using information and communication technologies and (i) leads to organization of the physical setting in a variety of ways (group organization). However, the findings of the study indicate that (a) the program does not develop prospective EFL teachers' higher level thinking skills (creative thinking, critical thinking, problem solving ability, etc.) at the desired level and that (b) the program does not enhance prospective EFL teachers' involvement and interest in the lesson.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :