Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköretim fen ve teknoloji dersinde yer alan fizik konularinin öğretiminde laboratuvarin yeri ve basit araç-gereçlerle yapilan fizik deneylerinin öğretmen adaylarinin görüşlerinden yararlanarak değerlendirilmes

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
652
DOI :
Özet Türkçe :

Bilim ve teknolojideki gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitimi de etkilemiştir. Öğretim amaçlı araç-gereçlerin zenginleşmesine büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Günümüzde öğretme öğrenme ortamlarında öğretim amaçlı teknolojik araç-gereçler eğitimde kullanılmakta ve araç-gereçler fen öğretimini zenginleştirerek öğrenmeye
yardımcı olmaktadırlar. Fizik öğretiminde araç-gereç kullanmanın yararları başarıyı artırmanın yanında, fizik dersine karşı olumlu davranışlar geliştirme ve olumsuz etkileri azaltma bakımından önemli görülmektedir. Bu çalışma basit araç gereçler kullanılarak yapılan fizik deneyleri konusunda öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek ve yapılan etkinlikler sonrasında öğretmen adaylarının bu konudaki deneyimlerini öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma, ilköğretim bölümü fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen verilere göre basit araç gereçlerle fizik deneyleri gerçekleştirme ve yapılan deneylerden yararlanarak yeni deneyler gerçekleştirebilecekleri sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Advances in every field of science and technology as well as education. aimed at teaching tool-greatly contribute to the enrichment of equipment. Nowadays, teaching learning environments are used in education and technological tools aimed at teaching tools help learning about teaching science and enriching. The benefits of using tools in the teaching of physics, physics lesson to improve success in developing positive behaviours and reducing negative effects against critical. This study, Department of science was carried out first class students attend love is life. Prospective teachers
according to data obtained from simple tool instrument performing and taking advantage of new experiments in physics experiments to perform the experiments concluded.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :