Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkokul öğrencilerinin tematik çocuk kanallarindaki çizgi filmleri izleme alişkanliklari

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1, Düzce Üniversitesi2
Görüntülenme :
709
DOI :
Özet Türkçe :

İlkokul çağındaki çocukların eğitim sürecine dahil olan gündelik hayat rutinleri, eğitim kurumları ve aileler için her zaman öncelikli konular arasında yer almaktadır. Gündelik hayatta, mevcut örgün eğitim sürecini destekleyen veya sekteye uğratan birçok rutin yer almaktadır. Bu tür etkenlerin tespiti ve incelenmesi eğitim sistemi açısından önem taşımaktadır. Bu dışsal faktörlerin en önemlilerinden birisi medyadır. Çocukların küçük
yaşlarda deneyimlediği medya mecralarının en önemli ayaklarından birini televizyon, türünü ise çizgi filmler oluşturmaktadır. Gündelik hayatta ilkokul çağındaki çocukların büyük bir kısmı çizgi film izlemekte ve olumlu veya olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Bu genel tartışmaların ışığında özellikle tematik çocuk kanallarındaki çizgi filmlerin izlenme durumları ve bu süreci belirleyen etkenler incelenmiştir. Çalışma
kapsamında öğrencilere günün her saatinde çizgi film izleme imkanı veren tematik çocuk kanallarının televizyon bağımlılığını artıran bir unsur olduğu görülmüştür. Asıl tartışılması gereken konunun ise televizyon programlarının içeriğinden önce, televizyon bağımlılığına neden olan gündelik hayat rutinlerinin kontrolü olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The Daily routines, included in the education process, of the primary school students have always been amongst the previliged interests of the education institutions and the families In Daily life, there are lots of routines which support or interrupt the formal education. It is important for the education system to determine and analyze these kinds of factors. One of the most important exterior factors is the media.
Television is one of the most important branch and cartoon is the most important type of the media channel. Most of the kids in primary school watch cartoons in Daily life and they are exposed to positive or negative effects. In the light of these general discussions, the watching status of the cartoons especially on the thematic
kid channels and the factors affecting this process have been examined. It was seen during the study that the thematic kids’ channels, which provide the students watch cartoons all the time are such factors that increase the television addiction. It was defined that the basic subject to be discussed is the control of the Daily life
routines that cause television addiction rather than the contexts of the television programs.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :