Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretimde müzik öğretmeninin kullandiği çalginin öğrencinin derse ilişkin tutumuna etkisi

Yazar kurumları :
ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi2
Görüntülenme :
651
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; ilköğretimde müzik öğretmeninin kullandığı çalgının öğrencinin müzik dersine ilişkin tutumuna etkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Antalya merkez ilçe olan Kepez’deki Yenimahalle ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 94 altıncı sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Çalışmada deneysel desen kullanılmıştır. Öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumları, Umuzdaş Müzik Dersi Tutum Ölçeği ile ölçülmüştür. Elde edilen veriler SPSS 16.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin çalgılar ile müzik dersine karşı tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür [F(2-85) = 6.16, p<.01]. Başka bir değişle öğretmenin kullandığı çalgıya göre, öğrencilerin müzik dersine karşı tutumları anlamlı bir şekilde değişmektedir. Gruplar arasındaki farkın kaynağını bulmak amacıyla Scheffe testinin sonuçlarına göre flüt grubu (X =120.60) ve elektronik org grubu (X =124.88) öğrencilerin tutumlarının keman grubu (X=109.50) öğrencilerinden daha olumlu olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this research is to study the effect of the instrument that the teacher use on the attitude towards the music lesson. The study group includes 94 students in the sixth grade who study in the Yenimahalle Primary School in Kepez, Antalya in the academic year of 2012- 2013. In the study, experimental pattern was used. The
attitudes of the students towards the music lesson was measured through Umuzdaş Music lesson Attitude Criteria. The data obtained was analysed by using the SPSS 16.0 program. According to the results of the analysis, a meaningful difference was observed between the attitudes of the students towards the music lesson and the instruments. [F(2-85) = 6.16, p<.01]. In other words, in accordance with the instrument the teacher uses, the attitudes of the students towards the music lesson change in an important way. In order to find the source of the difference between the groups, according to the scheffe test results the attitudes of the flute group (X=120.60) and electronic org group (X=124.88) students are more positive than those of the stundents of violin group (X=109.50).

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :