Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretimde müzik öğretmeninin kullandiği çalginin öğrencinin derse ilişkin tutumuna etkisi

Yazar kurumları :
Antalya ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi2
Görüntülenme :
596
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; ilköğretimde müzik öğretmeninin kullandığı çalgının öğrencinin müzik dersine ilişkin tutumuna etkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Antalya merkez ilçe olan Kepez’deki Yenimahalle ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 94 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada deneysel desen kullanılmıştır. Öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumları, Umuzdaş Müzik Dersi Tutum Ölçeği ile ölçülmüştür. Elde edilen veriler SPSS 16.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin çalgılar ile müzik dersine karşı tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür [F(2-85) = 6.16, p<.01]. Başka bir değişle öğretmenin kullandığı çalgıya göre, öğrencilerin müzik dersine karşı tutumları anlamlı bir şekilde değişmektedir. Gruplar arasındaki farkın kaynağını bulmak amacıyla Scheffe testinin sonuçlarına göre flüt grubu (X =120.60) ve elektronik org grubu (X =124.88) öğrencilerin tutumlarının keman grubu (X=109.50) öğrencilerinden daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :