Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretimde işlenen ekoloji konusunun 10. sinif öğrencilerin ekosistem ekolojisi konusundaki hazirbulunuşluk düzeyleri üzerindeki etkisinin saptanmasinda kelime ilişkilendirmenin kullanilmasi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
655
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ilköğretim döneminde işlenen ekoloji konusunun öğrencilerin ortaöğretimdeki hazır bulunuşluk düzeylerinin oluşmasındaki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2011-2012 Eğitim öğretim yılında Samsun il merkezinde yer alan bir Anadolu Lisesinde öğrenim gören 29 onuncu sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada durum tespiti yapmak amacıyla Kelime İlişkilendirme kullanılmıştır..Uygulamadan önce konu ile ilgili hedefler incelenerek anahtar kelimeler seçilmiş ve önceki yılların anahtar kavramlarına bakılarak konu kapsam geçerliliği göz önünde bulundurulmuştur. Uygulama sonucunda öğrencilerin konu hakkında bilişsel yapısı belirlenmiş ve ekosistem konusu işlendikten sonra ise kavramsal değişim boyutu izlenmiştir. Çalışmada kullanılan Kelime İlişkilendirme hem öğrencilerin ders öncesi ve ders sonrası bilişsel yapısını belirlemek hem de oluşabilecek kavram yanılgılarını ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin, anahtar kelimelere vermiş oldukları yanıtlar Nitel veriler olarak kullanılmış ve analiz edilmiştir. 

Özet İngilizce :

This study was carried out with 29 students who are attending 10th grade at an Anatolian High School in the province of Samsun during 2011-2012 academic years. This study was carried out so as to determine the contribution of formation levels of readiness of prımary school students commited in the course under the subject of ecology within the curriculum set by the Board of Education. Word Association method is applied to the detection of this condition. Before applying the method keywords related to the subject are chosen by examining the objectives and scope of the subject by taking the previous years’ validity of the key concepts into considiration. As a result of the application the cognitive structure about the subject of the students was determined and after ecosystem subject was studied, the size of conceptual change was monitored.In this study, Word Association Method was used to determine students' cognitive structure before the course in addition to the misconceptions that may occur after a course and used as a measurement tool. The answers given by students to the keywords were carried out data analysis with document Analysis, which is a qualitative research method. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :