Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin öğretmen ve yönetici algıları

Yazar kurumları :
KSÜ Eğitim Fakültesi1, AİBÜ Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
648
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim okullarında görevli yöneticilerin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin yönetici ve öğretmen algılarını ortaya çıkarmak bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada, ilköğretim okulu yöneticilerinin, yönetici ve öğretmen algılarına göre öğretimsel liderlik rollerine ilişkin bulgulara ulaşmak için; "Anket Survey" türünde bir betimleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evrenini, İstanbul iline bağlı 26'sı Avrupa yakasında, 13'ü Anadolu yakasında olmak üzere toplam 39 ilçede 2008-2009 ve 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla 1387 resmi ilköğretim okulunda görev yapan 2792 ilköğretim okulu yöneticisi ve 48875 ilköğretim okulu öğretmenini oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise İstanbul ili merkez ilçelerinden "Basit Tesadüfî Örnekleme" yoluyla belirlenen Anadolu yakasından 5 ve Avrupa yakasından 10 olmak üzere toplam 15 ilçede 45 ilköğretim okulunda çalışan 1783 ilköğretim okulu öğretmeni ve 102 ilköğretim okulu yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada Şişman'ın (2004) geliştirdiği ve "Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarına" ilişkin maddelerin yer aldığı ölçme aracı kullanılmıştır. İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının gerçekleşmesine ilişkin algıları arasında anlamlı fark bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to find out the perceptions of administrators and teachers on elemantary school administrators' educational leadership roles. In this study, descriptive statistiscs methods were used. The universe of the study is made up of 2792 administrators and 48875 teachers working at 1387 state elemantary schools in a total of 39 towns which consist of 26 towns in Europe side and 13 towns in Asia side in İstanbul in 2008-2009, 2009-2010. The sample of the study is made up of 1783 teachers and 102 administrators in 45 elemantary schools in a total of 15 towns which consist of 5 towns in Asia side and 10 towns in Europe side in İstanbul. In this study, ''Educational Leadership Behaviours of Administrators'' scale developed by Şişman(2004) was used. According to the study results, a significant difference was found between the perceptions of teachers and administrators and elemantary school administrators educational leadership behaviour exhibition.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :