Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile kullandiklari çatişma çözüm stratejileri arasindaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
627
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile kullandıkları çatışma çözüm stratejileri arasındaki ilişkileri, okul yöneticilerinin görüşlerine dayanarak açıklığa kavuşturmaktır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde, araştırmacı Nevin Bayrak tarafından geliştirilen “Liderlik Anketi”; ikinci bölümde araştırmacı Yıldırım Demirci tarafından geliştirilen “Çatışma Çözüm Stratejileri Anketi” kullanılmıştır. Anket, araştırmanın evreni olan Ankara ili, merkez ilçelerinden Sincan, Etimesgut ve Ayaş ilçelerinden örneklem olarak alınan 56 okulda uygulanmıştır. Bu okullarda 204 yöneticiye uygulanan anketler değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada liderlik stilleri ve kullanılan çatışma çözüm stratejileri arasındaki ilişkiler belirlenirken Pearson Korelasyon Katsayısı uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile kullandıkları çatışma çözüm stratejileri arasında düşük düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre okul yöneticilerinin liderlik stillerini gerçekleştirme düzeyleri arttıkça çatışma çözüm stratejilerini kullanma düzeylerinin arttığı söylenebilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to explain the relationships between the leadership styles of the primary school principals, in what degrees they achieve to use the conflict resolution strategies, by depending on the thoughts of school principals. Two tools are used to gather the data; in the first section, “The Leadership Questionaire” developed by Nevin bayrak; in the second section “The conflict resolution Strategies Questionaire” introduced by Yıldırım Demirci has been used. The questionairre has been applied in 56 schools to 204 principals that were taken as sample within Sincan, Etimesgut and Ayaş. While explaining the relationships Pearson Correlation Coefficient has been applied. It is found that there are significant relationships between the principals’leadership styles and their conflict resolution strategies. According to this finding it is expressed that as long as the performing levels of school principals’ leadership styles increase, using the levels of their conflict resolution strategies increases. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :