Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarinin kurum denetimi sirasinda karşilaşilan sorunlara ilişkin denetmen ve yönetici görüşleri

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1, Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
729
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarının kurum denetimi sırasında karşılaşın sorunlara ilişkin eğitim denetmenleri ve okul yöneticilerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Mardin İli Merkez İlçede görev yapan yönetici ve
eğitim denetmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada Gök (2009) tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmada yönetici ve öğretmenlerden toplanan verilerin analizinde frekans ve aritmetik ortalamanlar hesaplanarak ve gerekli testler yapılarak ilgili tablolar oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kurum denetimi sırasında okul müdürleri, müdür yardımcıları ve eğitim denetmenlerinin karşılaştıkları sorunlar “orta” düzeydedir. Kurum denetimi sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin okul müdürü, müdür yardımcısı ve eğitim denetmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Kıdem ve eğitim değişkeni açısından da denek görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this research is to present the views of education supervisors and school directors related to encountered problems during the foundation supervision of elementary schools.The research is carried out with survey model.Directors and education supervisors who work in Mardin city central district in 2011-2012 academic year generate the universe of the research. In the research, evaluation instrument developing by Gök(2009) is used.In the research, in analysis of datas which is collected from the directors and the teachers, relevant tables are constituted and interpreted by calculating frequency and arithmetic means and executing required tests. According to the research results, the problems that the school managers, deputy managers and education supervisors encounter during the foundation supervision are on the medium level.It is observed that
there isn’t a significant difference betweent the views of school managers,deputy managers and the education supervisors relating to the encountered problems during the foundation supervision. There isn’t also found a significant difference between the experimental views in the sense of education variable.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :