Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin matematik korku düzeyleriyle matematik öğretmenlerine yönelik görüşleri arasindaki ilişkinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
MEB1
Görüntülenme :
753
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim 3-8. Sınıf öğrencilerinin matematik korku düzeyleri ile matematik öğretmenlerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma evrenini Sivas İli ilköğretim öğrencileri, örneklemini ise rastgele seçilen okullardan toplam 1948 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Matematik Korku Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler ve korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ilköğretim öğrencilerinin matematik korku düzeyleri düşüktür. Ancak ilköğretim öğrencilerinin matematik öğretmenlerine yönelik olumsuz görüşleri arttıkça matematik korku düzeylerinin de yükseldiği gözlemlenmiştir. İlköğretim öğrencilerinin matematik öğretmenlerine yönelik görüşleri ile matematik korku düzeyleri arasında yüksek düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir [r(1948)=.811; p<.01]. Buna göre determinasyon katsayısı (r2=.66) dikkate alındığında, matematik korkusundaki toplam varyansın %66’sinin matematik öğretmenine yönelik görüşten kaynaklandığı söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this search, the fear level of maths of 3-8 level students in primary school and the relationship between their views about maths teacher are analysed. The research is applied 1948 students among the students in Sivas. The Maths Fear Meter, which is found by a researcher, is used to collect data. While testing data descriptive statistic and correlation test is used. As a result, the fear level of primary school students is low. But, it is observed that the more negative thoughts of students have the more bad feelings about maths. It is seen that there is a positive and meaningful relationship between the view of students and the fear level of math [r(1948)=.811; p<.01]. According to this, when determination factor (r2=.66) take into consideration, it can be said that %66 of total variance of math phobia to result from views about the maths teacher. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :