Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
873
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de yürütülen fen ve teknoloji öğretimi programı ile sorgulayabilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen, araştırmacı ve öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Programda öğrenme yaşantıları ile günlük yaşam arasında ilişki kurulduğunda öğrenmenin daha kalıcı olacağı vurgusu ön
plana çıkmaktadır. Bu ilişkinin kurabilmesi için bilimsel süreç becerilerinin kazanılmış olması gerekir. Bu araştırmanın amacı öğrencilerin fen ve teknoloji dersi ‘Yaşamımızdaki Elektrik’ ünitesinde yer alan konularla ilgili öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarıyla ilişkilendirme düzeylerini belirlemek ve öğrencilerin sahip olduğu
bilimsel süreç becerileri ile günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın örneklemi 8. sınıfta öğrenim görmekte olan 27 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği ile Aydoğdu ve Ergin (2009) tarafından geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin ‘Yaşamımızdaki Elektrik’ ünitesinde edindikleri bilgileri günlük yaşamla tam olarak ilişkilendirmede başarısız oldukları ve bilimsel süreç beceri düzeyleri arttıkça, bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

With the science and technology program in Turkey, it is aimed to grow inquisitive individuals who can build a cause-effect relationship, can question, and can put into practice what they have learned. It is highlighted with the fact that when a relationship is established between learned things and the daily life, the learning process will be more permanent. In order to build such a relationship, it is important to have gained the skills of scientific process. The aim of this research is to determine the level of association by students between what they learned in the chapter “Electricity in our Lives” of the science and technology course and daily life. The aim is also to determine the relationship between their skills of scientific process and their level of association between those and daily life. The sample of the research is comprised of 27 students of 8th grade. As our data collection tool “the Scale of Associating Information with Daily Life”, developed by the researcher, and “the Scale of Scientific Process Skills” by Aydoğdu and Ergin (2009) were used. The result from the study indicated that the students were unsuccessful at precisely associating what they learned in the chapter “Electricity in our Lives” with daily life and that their association level increases when their skills of scientific process go up.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :