Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmeni adaylarinin dizilerin yakinsakliği kavrami üzerine ispat değerlendirme becerileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
774
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının dizilerin yakınsaklığı kavramı üzerine ispat değerlendirme becerilerini incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir üniversitenin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfında öğrenim gören 6 matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış “Dizilerin Yakınsaklığı Kavramı İspat Değerlendirme Mülakat Formu” (DYKİDMF) yardımıyla elde edilmiştir. Veriler analiz edildiğinde, öğretmen adaylarının ispat değerlendirmede başarısız oldukları tespit edilmiştir. Bu başarısızlığın sebebi olarak, ispatlardaki anahtar düşüncelere dikkat edilmemesi ve öğretmen adaylarının ispatları öğrenmek için düşünce sürecine girmeden sadece ezberleme yoluna gittikleri göze çarpmaktadır. Ayrıca, ilgili dersten elde edilen akademik başarı ile ispat değerlendirme becerileri arasında bir ilişkinin olmadığı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine prospective primary mathematics teachers’ proof evaluation abilities on convergence of sequance concept. The participant of this study consist of 6 prospective mathematics teachers who were enrolled in the thirth grade in the primary mathematics education department from a university located in the east part of Turkey. The data of this study were gathered by means of semi structured “Convergence of Sequence Concept Proof Evaluation Interview Form” (CSCPEIF). When the data have been analyzed, it has been determined that prospective teachers are failed at proof evaluation. Two main points can
be underlined as a fact of prospective teachers’ failure; one is failure to heed thekey ideas in proof section and the other one is learning the proofs by memorizing without any thought process. Also, it is thought that there is no relation between academic achievement and proof evaluation abilities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :