Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin “matematik” kavramina ilişkin sahip olduklari metaforlar

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1, Kocaeli Üniversitesi2
Görüntülenme :
889
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin “matematik” kavramına yönelik sahip oldukları düşüncelerin metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Bu bağlamda çalışma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kocaeli ilindeki bir devlet ilköğretim okulunun ikinci kademesi 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim görmekte olan 120 kız ve 134 erkek olmak üzere toplam 254 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri “Matematik ……… gibidir; çünkü,…………” cümlesinin öğrenciler tarafından tamamlanması ile elde edilmiştir. Çalışmada var olan bir durum ortaya konmaya çalışıldığından betimsel nitelikte bir çalışmadır. Verilerin analizinde içerik analizinin yanı sıra betimsel istatistiklerde kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin matematiğe yönelik 127 farklı metafor ürettikleri ve matematiği çoğunlukla “hayat/yaşam, bulmaca, oyun, dünya, evren, su ve kitap” kavramlarıyla eş anlamlı olarak algıladıkları görülmüştür. 

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to reveal the thoughts that middle school students possess about the concept of ‘Mathematics’ through metaphors. The study was carried out together with 120 female and 134 male in total 254 students from 6th, 7th and 8th grades in a public primary school in Kocaeli during spring semester of 2011-12 academic year. The data of the research was obtained by having students complete the blanks in the sentence ‘Mathematics is like ………………. because ………………………….’. The study has a descriptive nature since it is an attempt to reveal an existing situation as it is. Both content analysis and descriptive statistics were used for data analysis. At the end of the study, it was seen that students produced 127 different metaphors and mostly they perceived mathematics synonymous with concepts such as ‘life, puzzle, game, world, universe, water and book’. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :