Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmen adaylarinin kaynaştirmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2, Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu3
Görüntülenme :
765
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişim özellikleri benzer olan çocuklar, aynı eğitim ortamlarına devam ederken akranlarından farklı gelişim özelliklerine sahip bireylerin eğitim gereksinimleri de farklılaşmaktadır. Özel gereksinimi olan öğrencilerin akranlarıyla birlikte, destek özel eğitim hizmetleri sağlanarak eğitim almaları ‘‘kaynaştırma’’ olarak tanımlanmakta; ancak kaynaştırma uygulamasının başarılı olmasını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Öğretmen tutumları kaynaştırmayı etkileyen faktörlerden biri olduğundan, eşitlik ilkesine göre bireyin eğitim kurumlarına devam etmesi ve başarılı bir kaynaştırma için 8 yıllık zorunlu eğitimin I. ve II. kademesinde görev yapacak öğretmenlerin tutumlarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada ilköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin mezun olunan lise türü, aile ve/veya çevresinde engelli birey olup olmama değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama niteliğindeki çalışmadaveriler ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ve Kırcaali-İftar (1998) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ‘‘Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği’’ ile elde edilmiştir. Bulgularda mezun olunan lise türü ve aile ve çevresinde engelli birey olup olmama değişkenlerine göre öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Development of children with similar characteristics, the same educational characteristics of individuals withn ifferent development environments while their peers who have different training requirements. With special needs students with their peers, get an education by providing support for special education services are

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :