Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin mitoz bölünme konusundaki bilgilerinin çizim yöntemi ile incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
711
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin mitoz bölünme konusundaki bilgilerinin çizim yöntemi ile incelenmesidir. Çalışma grubu 71 8. sınıf öğrencisi ile oluşturulmuştur. Çalışmada öğrencilerden mitoz bölünme ile ilgili çizim yapmaları ve mitoz bölünme konusunu yazılı olarak açıklamaları istenmiştir. Öğrencilerin çizimleri ve yazılı açıklamaları betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Ayrıca çizimler ve yazılı açıklamalar seviyeler halinde gruplara ayrılmış ve yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin önemli bir bölümünün seviye 3 ve seviye 2 düzeyinde çizimler yaptığı, seviye 4 ve seviye 2 düzeyinde bilgi verdiği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları öğrencilerin mitoz bölünme ile ilgili bilgi sahibi olmalarının yanı sıra bu konuda bazı eksik ya da yanlış bilgilere sahip olduklarını göstermiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine primary school 8th grade students' knowledge about mitosis by drawing method. Working group was formed with 71 8th grade students. Students was asked to draw about mitosis and students was asked to write explanation about mitosis in this study. Students' drawings and explanations about mitosis was analyzed with descriptive analysis method. Also drawings and explanations about mitosis was divided into levels in the groups and was interpreted. At the end of the study was identified that students' drawings were in the level 3 and level 2, students' knowledge were in the level 4 and level 2. The results of the study was showed that students had knowledge about mitosis in addition to students had missing or wrong knowledge about this matter.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :