Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6, 7 ve 8. sinif öğrencilerinin bilişüstü farkindalik düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
DEÜ1
Görüntülenme :
701
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim 6, 7. Ve 8. Sınıf öğrencilerinin bilişüstü farkındalıkları düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Aydın ilinde okuyan çeşitli sosyoekonomik düzeydeki 7 okulun öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Bilişüstü Farkındalık Envanteri” kullanılmış ve elde edilen veriler cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve başarı değişkenlerine göre incelenmektedir.

Özet İngilizce :

In this research it has been investigated metacognition awareneess of 6, 7, 8 grade primary students with using various variables. Sample of this research is the students of 7 schools in Aydın provinence. For collecting data, “Metacognition Awaraness Inventory” has been used and datas investigated through gender, class level, school
genre and success variables.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :