Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkçağdan modernizme; bilim, sanat ve felsefe buluşmalari

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi G.S.F. 1
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Bilim gibi sanatta, insanın merakından, yaşamı güzel kılma, dünyayı anlama ve algılama, doğa olaylarına egemen olma isteğinden doğmuştur. Yaşamın içinden çıkan bir insan etkinliği olarak sanatın da, insanlıkla yaşıt olduğu bilinmektedir. Bilimsel etkinlikler Uygarlık tarihiyle başlar. Bilimin ve sanatın gelişim çizgileri göz önüne alındığında, doğudan başlayarak doğu ve batı arasında zikzaklar çizdiği görülür. Bu dönemleri; Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarına rastlayan empirik dönem, Eski Yunanlıların evreni açıklamaya yönelik akılcı sistemlerinin kurulduğu dönem, Ortaçağın dinsel dogmaları ile boğuşan batı karşısında İslam dünyasındaki bilimsel çalışmaları kapsayan dönem, Rönesans aşamasındaki bilim ve sanat çalışmalarnını parlak dönemi, Modern Çağ bilim ve sanatı olarak sıralanabilir. Bu dönemler kronolojik olarak incelendiğinde Doğu’dan başlayan uygarlıkların bilim ve sanatları, bazen biri öne çıkarak diğerine, bazen da diğeri öncülük ederek günümüze kadar gelmiştir. Ancak bilim, felsefe ve sanatın birbirinden ayrılmaz bir üçgenin köşeleri gibi zaman içinde birinin diğerini etkileyerek de olsa birbirinden ayrı düşünülemeyeceği açıktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Akin to science, art came into being due to the human beings’ curiosity and desire to render life beautiful, to understand and conceive the world and to dominate the natural events. As a human activity born out of life, art is known to be coetaneous with humanity. Scientific activities start with the History of Civilization. When the development of science and art is considered, it is seen that, starting from the East, it zigzagged between the West and the East. These periods could be listed as the empirical period that took place during the Egyptian and Mesopotamian civilizations; the period in which the Ancient Greeks laid the cornerstones of the rational system to explain the universe; the period that covers the scientific studies of the Islam world against the West struggling with the religious dogmas of the Medieval; the outstanding period of scientific and artistic studies on the verge of Renaissance; and the Modern Epoch science and art. When these periods are examined chronologically, the science and arts of the civilizations that were rooted in the East survived until now, at times one coming to front and at times the other pioneering the other. However, it is apparent that, as the indivisible corners of a triangle, science, philosophy and art could not be taken separately even if their reciprocal effects are appreciated all along history. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :