Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iletişim becerileri istasyonundan elde edilen öz değerlendirme ve puanlayıcı değerlendirmelerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrencilerin, bir duruma ait performanslarının değerlendirilmesinde sergiledikleri performans sonucunda içsel bir değerlendirme yapmaları hem bilgi ve becerilerini yapılandırmada hem de eksikliklerini görmede önem taşımaktadır. İçsel değerlendirmeye kaynaklık edecek ön adım ise öz değerlendirmedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, iletişim becerileri istasyonundan elde edilen öğrencilerin öz değerlendirme puanları ile puanlayıcı değerlendirmelerini karşılaştırmak ve her iki puanlama sonucu elde edilen puan ortalamaları arasındaki farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışma grubunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerinden OSCE sınavı İletişim Becerileri İstasyonu sonunda öz değerlendirme yapan 127 öğrenci oluşturmaktadır. Puanlayıcı ve öz değerlendirme puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlenmek için ilişkili örneklemler için t testi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, puanlayıcıların öğrencilere, öğrencilerin ise kendi performanslarına verdikleri puan ortalamaları arasında az da olsa farklılık olduğu, öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirirken cömert davrandıkları sonuçlarına varılmıştır.

Özet İngilizce :

The students make an internal assessment as a result of their exhibit performance in the assessment of their performance belonging to a situation is important both for improving their knowledge-skills and for observing their deficiencies. Preliminary step to the source of the internal evaluation is self assessment. Accordingly the aim of the research is to compare the scores obtained from the raters and students' self-evaluation from communication skills station and to determine the levels of consistency between the scores. The study group consists of 127 students who are engaged in self-evaluation at the end of Communication Skills Station in OSCE exam at Hacettepe University Faculty of Medicine in Term I class. To determine whether there is a significant difference between the mean scores of the rater and self assessments scores, paird samples t test is used. According to the research results it is concluded that there is a slight difference between the scores of rater assessments and self assessments and students act more generous in assessing their own performance.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :