Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gençlerin canlı türlerini koruma eğilimlerine bireysel yeterlik ve grup yeterliği inancının etkisi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, OFMA Bölümü1
Görüntülenme :
740
DOI :
Özet Türkçe :

Canlı türlerinin, genlerin ve ekosistemlerin çeşitliliği anlamına gelen biyolojik çeşitliliğin korunmasında "eğitim" temel bir stratejidir. Bu stratejide amaç, insanları biyolojik çeşitlilikle ilişkili çevre davranışlarına motive etmektir. Bu bağlamda, gençleri biyolojik çeşitliliği korumaya yönelten faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Biyolojik çeşitlilik gibi ortak kullanılan doğal kaynaklar söz konusu olduğunda, kolektif davranışlara yönelik algılar önemli rol oynamaktadır. Çünkü diğer paydaşların da işbirliği yapacaklarına ve başarılı olacaklarına inandıklarında kişilerin kolektif davranışları gerçekleştirme eğilimleri artmaktadır. Bu araştırmanın amacı, gençleri canlı türlerini korumaya yönelten faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu üniversite öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada bireysel yeterliğe ve grup yeterliğine yönelik inancın, gençlerin canlı türlerini koruma eğilimlerine nasıl etki ettiği incelenmiştir. Grup yeterliği bağlamında canlı türlerinin kaybında ve korunmasında rol oynayan çevreci kuruluşlara, devlet kuruluşlarına, endüstriye ve toplumdaki diğer insanlara güven ele alınmıştır. Canlı türlerini koruma eğilimi olarak kamusal alan ve özel yaşam davranışı incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulguların Türkiye'de biyolojik çeşitlilik eğitiminin yapılandırılmasına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

"Education" is the fundamental strategy in conserving the biodiversity, which means the variation in species, genes and ecosystems. The aim in this strategy is to motivate people into environmental behaviours associated with biodiversity. In this context, it is essential to determine the factors leading the young to protecting biodiversity. In terms of natural resources of shared use, such as biodiversity, perceptions of collective behaviours play a key role because if individuals believe that other stakeholders will also cooperate and will succeed their tendency to perform collective behaviours increases. This study aims at determining the factors leading the youth to protect species. The study group was composed of university students. The current research analyses how young people's beliefs in personal efficacy and group efficacy influence their commitment to protect species. In the context of group efficacy, confidence in the environmentalist organisations, state institutions, industry and other individuals in society playing roles in the loss and conservation of the species was discussed. Behaviours concerning public sphere and private life were analysed as the commitment to protect the species. It is believed that the research findings will contribute significantly to structuring the biodiversity education in Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :