Cilt: 11 - Sayı : 2
Türkiye’de İslamofobi: Mizah Dergilerinde İslam’ın Temsili
Nurdan Akıner,Mustafa Sami Mencet

8 3

Öz Medya, güncel konularda kamuoyunun yönlendirilmesinde önemli bir roloynamaktadır. Batı’daki İslamofobi hakkında birçok çalışma yapılırkenTürkiye’de İslamofobi’nin varlığı henüz tartışma konusu olmamıştır. AncakTürkiye’nin Batılılaşma süreci boyunca güzel sanatların birçok dalındaİslam’a ve Müslümanlara dair imgelerin genellikle olumsuz olduğu görülür.Bu makalede İslamofobi kavramının yanı sıra mizah dergilerinin İslam’ailişkin bu olumsuz imgeleri nasıl oluşturduğu ve beslediği tartışılmaktadır.Çalışmada 1910-2010 arasında yayımlanan mizah dergilerinden rastgeleseçilenlerle günümüzde en çok satan mizah dergileri Leman, Penguen veUykusuz’un 2014’teki tüm sayıları olmak üzere toplamda yaklaşık 35.500karikatür içerik analizi ve göstergebilimsel çözümlemeyle incelenmiştir.Elde edilen bulgular İslam veya Müslümanların Batı’daki İslamofobik imgelerebenzer bir biçimde sunulduğunu göstermektedir. İslamofobik klişelergenellikle Müslüman bireylerin giyim ve davranışları üzerinden oluşturulmuşve genellikle Müslüman figürü yobazlık, terörizm, sahtekârlık ve sapıklıklailişkilendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Nurdan Akıner,Mustafa Sami Mencet