Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik konularinin öğretiminde deneysel çalişmanin öğrenci başarisina etkisi ve öğretmenlerin karşilaştiklari zorluklarin belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
816
DOI :
Özet Türkçe :

Fizik, öğrencilerin bilimsel düşünme, inceleme, araştırma yeteneklerinin gelişmesinde ve onların pozitif düşünen bireyler olmalarını sağlaması bakımından önemli bir yeri vardır. Öğrencilere bu yeteneklerin kazandırılmasında ve etkili öğretim yöntemleriyle anlatılması büyük önem oluşturmaktadır. Fizik öğretiminde en iyi öğretimi elde etmek için birçok yöntem ve teknikler geliştirilmiştir. Fizik öğretimi için geliştirilen yöntemlerden biride laboratuarlarda yapılan deneysel çalışmalardır. Bilgilerin kalıcı olması ve daha iyi kavranması, öğrencinin yaparak, görerek ve yaşayarak öğrenmesiyle mümkün olur. Fizik kavramlarının öğretilmesi, öğretmenler tarafından farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması ile gerçekleşir. Fizik, değişik öğretim yöntemleri ile anlatılırsa hem kalıcı hem de öğrencilerin derse katılımı sağlanmış olur. Bu çalışma, ortaöğretim kurumlarında görevli fizik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan fizik derslerinin öğretiminde deneysel çalışma yönteminin öğretmenler tarafından kullanılmasının oldukça düşük olduğu ve laboratuvarların öğretmenler tarafından yeterince kullanılmadığı sonucuna varılmıştır. 

Özet İngilizce :

Physics, the development of students ' scientific thinking, review, research capabilities, and in terms of their positive-minded individuals has an important place in supply. Explaining this to students acquiring the skills and effective teaching methods are of great importance. The teaching of Physics in the teaching of many to get the best methods and techniques have been developed. One of the methods developed in laboratories for teaching experimental physics. Understanding student's information to be persisted and better by seeing, doing and experiencing the situation becomes possible. To teach the concepts of physics, using different teaching methods by teachers. Justin and persistent with different teaching methods in physics, as well as the involvement of students in the course. This study was conducted in accordance with the opinions of physics teachers in secondary education institutions in charge. The research data obtained by using a survey of open and closed-ended questions. The results obtained in the teaching of physics teaching experimental study of the use by teachers is quite low and the laboratories are not used enough by teachers is concluded. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :