Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarinin yaraticilik düzeylerinin demografik değişkenler açisindan incelenmesi (kirikkale üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü1, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
718
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, fen ve teknoloji öğretmen adaylarının kendi algılarına göre yaratıcılık düzeylerinin; sınıf düzeyi, yaş, anne-baba eğitim durumu ve ailenin gelir durumuna göre farklılaşma olup olmadığını saptamak üzere yürütülmüş, tarama modelinde bir araştırmadır. Çalışmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Kırıkkale Üniversitesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Anabilim Dalında normal ve ikinci öğretimde öğrenim gören 199 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, öğrenci tanıtım formu ve Aksoy (2004 ) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Ne Kadar Yaratıcısınız? (How Creative Are You?) yaratıcılık ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde ortalama, tek yönlü varyans analizi ve Post Hoc işlemlerinde Tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırmanın analiz sonuçlarına göre fen ve teknoloji öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerinde sınıf düzeyi, yaş ve anne eğitim durumu değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken; baba eğitim durumu ve ailenin gelir durumu değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır.

Özet İngilizce :

This study have been conducted to determine creativeness level of Science and Technology Teacher Candidates according to their perception; to determine whether there is any difference according to their class level, age, parent education situation, income situation of the family in scanning model. 199 students who are educated in Kırıkkale University, Science and Technology Teaching Department, normal and evening education in 2011- 2012 education – teaching year Fall Semester composed the sample of the study. Student Identification Form and Creativeness Scale ‘How Creative Are You?’ that was adopted to Turkish by Aksoy (2004 ) were used as data gathering tool in the study. Average, One-way analysis of Variance was used at the data analysis; Tukey HSD test was used at Post Hoc processes. In accordance with analysis results of the study, it has been determined that there was meaningful difference regarding to class level, age, mother education situation variables of Science and Technology Teacher Candidates; but there wasn’t meaningful difference regarding to father education situation and income situation of the family variables of Science and Technology Teacher Candidates.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :