Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji dersinde kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikâyeler temelli rehber materyal geliştirme çalişmasi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
912
DOI :
Özet Türkçe :

Fen ve teknoloji, genellikle öğrencilerin olumsuz tutum ve ön yargı oluşturabildikleri bir disiplindir. Bu durum öğrencilerin derse olan ilgi ve aktif katılımlarını, dolayısıyla bu dersteki başarılarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda fen ve teknoloji dersini daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmenin, öğrencilerin derse olan motivasyonunu, tutumunu ve katılımını etkileyebileceği söylenebilir. Bunu sağlayabilecek olan alternatif yöntem ve tekniklerinden biri de bilimsel hikâyelerdir. Bilimsel hikâyelerin kullanıldığı sınıf ortamında öğrencilerin; derse yönelik tutumlarının ve motivasyonlarının arttığı, dersin daha eğlenceli hale geldiği ifade edilmektedir. Bu duyuşsal kazanımların sağlanmasında etkili olan bir diğer görsel araç ise kavram karikatürleridir. Kavram karikatürleri; günlük yaşamla ilişkilendirilmiş bir konu üzerine fikir yürüten karikatür biçiminde çizilmiş karakterleri içeren bir görsel araçtır. Karakterlerden yalnızca birinin bilimsel olarak doğruyu söylediği kavram karikatürlerinde diğer karakterler tartışılan konuyla ilgili çeşitli kavram yanılgısı
içeren ifadeler sunmaktadır. Alternatif değerlendirme yöntemi, ön bilgi ve kavram yanılgılarını tespit yöntemi ve öğretim yöntemi gibi pek çok farklı amaçla kullanılabilen bu görsel araçların odak noktası ise üzerinde konuşulan konuyu günlük yaşamla ilişkilendirebilmesidir. Fen ve teknoloji dersinin günlük yaşamla ne kadar ilişkili olduğu düşünüldüğünde kavram karikatürlerinin bu derse olan uygunluğu açıkça görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada; kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikâyeler temel alınarak fen ve teknoloji dersi ‘İnsan ve çevre’ ünitesine yönelik bir rehber materyalin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada geliştirilen rehber materyal ilköğretim 7. sınıf düzeyinde yer alan ‘Ekosistemler’, ‘Ülkemizdeki Biyolojik Çeşitlilik’ ve
‘Ülkemizdeki ve Dünyadaki Çevre Sorunları ve Etkileri’ olmak üzere üç farklı konuyu içermektedir. Çalışmada geliştirilen materyalin; bilimsel hikâyeler ve kavram karikatürleri konularıyla ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılar, öğretmenler ve öğretmen adayları için yararlı olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Science and technology is a discipline that students often can create negative attitudes and prejudice. This situation adversely affects both the interest and active participation in classes of students, and therefore their achievement of this lesson. In this connection, it can be said to affect students' motivation, attitude and participation in this lesson by making science and technology lesson more fun and engaging. One of the alternative methods and techniques that you can provide is scientific stories. It is stated that students in a classroom environment using scientific stories, their attitudes and motivation increase towards the course and
the course become more enjoyable for students. Another visual tool which is effective in providing affective gains is concept cartoon. Concept cartoons are visual tools which consist of characters that are drawn as cartoons carrying out the idea on a topic associated with everyday life. Concept cartoons in which only one of the characters tells the truth scientifically and the others offer expressions that involve a variety of misconception on the subject being discussed. Focal point of these visual tools, which can be used in many

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :