Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen dersinde zihin haritalarinin kullaniminin öğrenci başarisina etkisi

Yazar kurumları :
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 1
Görüntülenme :
609
DOI :
Özet Türkçe :

Zihin haritaları, kağıdın ortasına yazılmış olan konunun bağlantılarının renkli kalemlerle, şekillerle çok yönlü bir kompozisyonla sunumunu sağlayan, aklın gücünü artırmaya dönük grafiksel bir sistem olarak tanımlanmaktadır (Buzan, 2004). Bu çalışmada ilköğretim 7. sınıf fen dersinde kullanılan zihin haritası tekniğinin geleneksel öğretime kıyasla öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır. Araştırma, 2008-2009 öğretim yılında Konya ili Meram Ali İhsan Dayıoğlugil İlköğretim Okulunda yapılmıştır. Kontrol gruplu öntest-sontest modeline göre yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak erişi testi kullanılmış, veri analizinde bağımsız t testi tekniğinden yararlanılmıştır. Analizler sonucu, ‘deney grubu ile kontrol grubu arasında erişi düzeylerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. 

 

Özet İngilizce :

Mind maps are the efficiently captured nonlinear, graphical systems of key ideas which is written at the middle of a paper and enables to present in a multi dimensional way. In this research the effect of mind maps used ın the seventh class scıence lesson to the achıevement of the students. The research was carried out in Konya Ali İhsan Dayıoğlugil Primary School in the 2008-2009 education year. Study was realized upon two groups which were decided as control and experimental group and achievement test was used to get data. Study group has contained 29 students and control group has contained 27 students. To analize the data independent t test used. As a result, at the end of the research it is seen that the students who were trained by using the thinking maps have higher achievements than the ones trained by using the traditional method. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :