Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Felsefe öğretimi sorunlari ve yeni yaklaşimlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi 1
Görüntülenme :
815
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlarda küçük yaşlardan itibaren merak etme, sorgulama isteği bulunmasına rağmen alınan eğitimle bu isteğin azaldığı dikkat çekicidir. Bu isteği canlı tutarak bilgiyi seven, bilgi ile insan arasında bağ kurabilen ve yaşamında kazandığı bilgileri uygulayabilen bireylerin yetişmesinde felsefe dersi önemli bir işleve sahiptir. Ancak bu işlevi yerine getirmek için geleneksel öğretim yöntemlerinin ön planda olduğu felsefe dersi yerine öğrenciyi merkeze alarak bilgiyi üretirken aynı zamanda kullandıran öğretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Böylece insanın eğitilmesinde önemli konuma sahip felsefe dersine ilgi canlı kalarak sorgulayan, araştıran ve bilgiyi üreten insan modelini ortaya çıkarabilmek mümkün hale gelecektir. Bu çalışmayla felsefe dersiyle ilk kez karşılaşacak öğrencilerin soyut konuların ele alınmasında genel olarak yaşadığı problemler yapılan çalışmalar doğrultusunda belirtilerek bu problemlerin çözümünde felsefe öğretiminde yeni sayılabilecek üç önemli yaklaşımdan bahsedilecektir. Bunlar felsefe öğretiminde edebi metinlerden yararlanma, analoji yöntemi ve drama yöntemidir. Bu yönüyle genel olarak felsefe eğitimine ve özel olarak da felsefe öğretimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

Özet İngilizce :

From a young age in human, in spite of there is request to be curious, having inquiry desire; there is point to reducing desire after taken study. This request keeping alive the knowledge that love, establish a link between human with the knowledge and educating inviduals who apply to their life gained imformation in this point philosophy class has a important function. However, in order to fulfill this function, the philosophy classes at the forefront instead of the traditional teaching methods, while taking student centered producing the knowledge at the same time let student use that knowledge that this kind teaching methods should be extended. Thus, an important location in the education of human life staying alive by being interested in philosophy class; who is questioning, researching and producing information will make it possible to reveal the human model. In this paper problem of addressing abstract issue of philosophy lesson students that will meet for the first time in general, in line with studies indicating where problems can be considered in three important new approach to the teaching of philosophy to solve these problems are mentioned. These technics are literary texts to benefit from the teaching of philosophy, analogy technic and drama technic. In this respect, in general intended to contribute to the philosophy of education and in particular intended to teaching philosophy. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :