Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim yöneticilerinin öğretmenler tarafindan algilanan liderlik stillerinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1, Uzmanlar Özel Eğitim Okulu2
Görüntülenme :
689
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan özel eğitim kurumlarında çalışan özel eğitim okulu müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan liderlik stillerinin bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi amacı ile yapıldı. Farklı illerde özel eğitim kurumlarında görev yapan ve random seçilen 75 bayan ve 56 erkek olmak üzere toplam 131 öğretmen üzerinde gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak “Çoklu Faktör-Liderlik Envanteri (MLQ) ölçeği kullanıldı. Elde edilen verilere normallik analizi ve homojenlik testi yapıldıktan sonra, yöneticilerin liderlik stillerinin gruplar arasında karşılaştırmasını yapmak için bağımsız iki grup karşılaştırmalarında Mann-Whithney U, çoklu grup karşılaştırmalarında ise Kruskal-Wallis H testi ile istatistiksel anlamlılık tespit edilen çoklu gruplara ikili gruplar halinde MannWhithney U testleri uygulandı. Çalışma sonucunda cinsiyet (p<0.01) ve yaşın (p<0.01, p<0.05) kişiye dönük liderlik ve serbest bırakıcı liderlik algılamalarında, medeni durumun (p<0.05) serbest bırakıcı liderlik algılamasında ve mezuniyet faktörünün de (p<0.01, p<0.05) kişiye dönük liderlik faktörünün algılamasında anlamlı farklılık ortaya çıkardıkları, bunların aksine hiçbir faktörün işe dönük liderlik algılamasında anlamlı bir farklılığa sebep olmadığı sonuçlarına ulaşıldı.

Özet İngilizce :

In this research, working in private institutions are located in the eastern region, as perceived by special education teachers, the leadership styles of principals to evaluate some of the variables was performed. Working in private schools in different provinces and randomly selected 75 women and 56 men detained for a total of 131 teachers. As a means of gathering "Leadership in the inventory data Multi-Factor (MLQ) scale was used. After analysis of normality and homogeneity of data obtained from the tests, the leadership styles of managers to make comparisons between groups, Mann-Whitney U comparisons of two independent groups, the Kruskal-Wallis H for multiple group comparisons determined statistical significance in groups of two multicast groups, the Mann-Whitney U were performed. due to sex (p <0.01) and age (p <0.01, p <0.05), people-oriented leadership and self-perception of leadership bırakıcı, marital status (p <0.05) and the scale factor bırakıcı free in the perception of leadership (p <0.01, p <0.05), the direction toward the person, showed significant differences in the perception factors, their perception of leadership based on the work, unlike other factors that cause a significant difference in outcomes. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :