Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültelerinde uygulanan bireysel çalgi eğitimi (keman) ders programlarinin yürütülmesine yönelik eğitimci görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
767
DOI :
Özet Türkçe :

Nitelikli bir keman eğitiminin gerçekleşmesinde, keman dersi programları oldukça belirleyici bir unsurdur. Hazırlanan programın niteliği kadar, doğru yürütülmesi de çok önemlidir. Bir birimde uygulanan programın, ülke düzeyinde, benzeri diğer birimlerde de yaklaşık olarak uygulanması, keman eğitiminde tutarlı bir yaklaşım gösterilmesi bakımından gereklidir. Eğitim fakültelerinde yürütülen bireysel çalgı keman ders programlarının içeriklerinde, önemli farklılıklar bulunmaktadır. Kullanılan keman ders programlarının işleyişinde de esneklikler ve eksiklikler görülebilmektedir. Oysa, ders programlarının hazırlanma ve yürütülme amacı, yapılan eğitimin bilinçli ve kontrollü sürdürülmesini sağlamaktır. Keman öğretiminde, her derste öğrenilenler, başka derslerin hazırlayıcıları durumundadırlar. Bu yüzden, boşluksuz ve geriye dönme zorunluluğunun olmadığı, sürekli gelişimin sağlandığı uygulama ortamı ve biçimi gereklidir. Öğretimde bütünlük ilkesi gözetilerek, keman ders programlarında, ulusal ve uluslar arası literatürün yeterince kullanılması planlanmalıdır. Araştırmayı desteklemek amacıyla, 22 üniversitede görev yapan 39 keman öğretim elemanına anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen ve çeşitli kaynaklardan ulaşılan bilgiler, araştırmanın bulgular ve yorumlar bölümünde değerlendirilmiş ve araştırmaya yansıtılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Violin training programs are very determining factor of maintaining a well qualified violin education. Proper processing during the training is as important as preparing the program. A program being used in an institute is supposed to be set the level of approximate training program in all institutes in a national scale. There are significant and important differences between the violin training programs in several faculties of education. Flexibilities and absences can be observed in the operation of violin programs being used. However, the purpose of preparing and running a program is maintaining conscious and controlled training. In the violin training, each and every topic of each lesson is a preparing work for the following lesson as well. Continuously improving atmosphere and structure of practice is necessary for an uncorrupted training without necessitating to recover the previous lectures.
By considering the principle of integrity in training, well usage of both national and international literacy must be planned in violin training programs. In terms of supporting the research, a survey applied among 39 violin instructors in 22 universities. The information and data received from both survey and several resources are evaluated and reflected to the research in the indications and comments sections.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :