Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dikkat burasi istanbul!: okul öncesinde aile katilimli proje tabanli bir program örneği

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi 1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Erken dönemlerde çocukların yaşadıkları kente ait farkındalık duygusu geliştirmek yaşadıkları kenti sahiplenebilmeleri için kentin başta sanatsal tarihi olmak üzere geçmişini, medeniyetlerin izlerini, yaşam kültürünü, bugüne yansımalarını keşfetme süreci ile desteklenebilir. İstanbul şehrinin önemli kültürel ve tarihi mekanlarının keşfedilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseni ve analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılmış olup; 2011-2012 eğitim yılında M.Ü. A.E.F. Prof. Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi’ne devam eden 60-72 aylık 13 çocuk ile yürütülmüştür. Seçilen örneklem grubu ile araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış değerlendirme
formu aracılığıyla ön görüşme gerçekleştirilmiştir. Proje 13 hafta süreyle çocuklarla uygulanmıştır. Çocuklar aileleriyle seçtiği tarihi mekanı gezip görüntüleyerek sunumlar hazırlamışlar ve sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. Proje uygulama sürecinin bitiminde örneklem grubuna aynı değerlendirme formu yeniden uygulanmıştır. Çalışmada örneklem grubunu oluşturan okul öncesi dönem çocuklarının yaşadıkları şehir olan İstanbul’u ve İstanbul’un farklı tarihi mekanları tanımalarında aile katılımlı proje tabanlı programın faydalı olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

In early childhood, to improve the childrens’ sense of awareness and protection about their city, can be supported by the discovering process of the artistic history and cultural life of the city, traces of civilizations and their reflections to nowadays. In this project which is aimed to discover the important cultural and historical places in Istanbul, pattern of action research as qualitative research method and descriptive analysis technique were used. The project was conducted in 2011-2012 training period with 13 children at 60-72 months age in M.Ü. A.E.F. Prof. Dr. Ayla Oktay Pre-School. The sample group was pre-interviewed with a structured evaluation form prepared by researchers. The porject was applied to the children for 13 weeks. Each child prepared a presentation about the historical place that they visited and viewed with their parents and they shared them with their class mates. At the end of the project the same evaluation form was applied again to the sample group. In this study it is concluded that, the project based family involvement programme was useful for the pre-school sample group to learn Istanbul and some different historical places in Istanbul.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :