Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokrasi eğitimi ve lise öğrencilerinin demokratik davranişlari üzerine bir araştirma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi1
Görüntülenme :
658
DOI :
Özet Türkçe :

21. yüzyılda eğitimin küresel düzeyde belirlenen temel hedeflerinden biri, mevcut toplumsal sisteme uygun ve sistemi geliştirmeyi hedefleyen, insan haklarına saygılı, kendi hak ve sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirmektir. Demokrasinin bu anlamda yükselen bir değer haline gelmesi ülkelerin politikalarını üretirken demokrasiye daha büyük anlamlar atfetmesini de beraberinde getirmiştir. Demokratik davranışları kazandırma Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçları arasındadır. Bu çalışmada demokrasinin çeşitli tanımları çerçevesinde eğitim siteminin demokratik birey yetiştirme amacına ne derece ulaştığı kritik edilecektir. Lise son sınıfa gelmiş öğrencilerin demokratik davranışlara sahip olup olmadıkları hakkında bilgi edinmek bu araştırmanın amaçları arasında yer almakla birlikte, demokratik davranışlardaki eksikliklerin ne olduğunun bilinmesine ve eksikliği giderici önlemlerin alınmasına katkı sağlayacağı umulmaktadır. Araştırmanın evrenini Ankara Ömer Seyfettin Lisesi 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada demokrasi kavramlarını içeren Likert Tipi ölçek kullanılmıştır. Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,785’tir. Araştırma sonucunda öğrencilerin demokratik davranışlarla ilgili tutumlarının cinsiyet ve anne-baba eğitim durumuna göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

One of the main aims of education in 21st century global world is to school individuals that are respectful for human rights, that are in line with the existing social system and that are aware of their rights and duties. Democracy’s rise as a valuable aim led countries to prioritize democratic goals while they are planning their education policies. Educating democratic behaviors is one of the main aims of the Turkish education system. This work assesses the degree to which Turkish education system has realized its goal of educating democratic individuals. While we aim to find the degree to which high school graduates have achieved democratic

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :