Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk gözüyle tabiat anaya geri dönüş

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği1, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği2, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekok
Görüntülenme :
690
DOI :
Özet Türkçe :

Okul öncesi dönem çocuklarının geri dönüşüm ile ilgili farkındalık düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırmanın çalışma grubuna 2010-2011 öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarının arasından ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen toplam dört okuldaki anasınıflarına devam eden 109 çocuk araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada, çocukların geri dönüşüm ile ilgili farkındalık düzeylerini tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan "Çocuk Gözüyle Geri Dönüşüm Anket Formu" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların çoğunluğunun geri dönüşüm sözcüğü ile sembolünün anlamını bildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada çocukların cinsiyetleri ile geri dönüşüm anket formuna verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı, anne öğrenim düzeyi ile geri dönüşüm sembolünün anlamını bilme, baba öğrenim düzeyi ile geri dönüşüm sözcüğünü duyma ve bu sembolün anlamını bilme arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to identify children's levels of awareness regarding the issue of recycling. The study group was comprised of 109 children attending to one of the four kindergartens which were selected through criterion sampling among the schools located in Afyonkarahisar and affiliated to the Ministry of National Education. In order to determine the children's levels of recycling awareness, a questionnaire named "Recycling in the Eye of Children" including open-ended items which was developed by the researchers was used. As a result of the study, it was revealed that the majority of the children knew what the word "recycling" means and could easily recognize the related symbol. On the other hand, no significant difference was found out between children's gender and the responses they gave to the questionnaire items whereas it was found out that the difference between mothers' educational level and children's recognition of recycling symbol together with fathers' educational level and children's recycling awareness was statistically significant.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :