Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Caz teorisi kitaplarinin karşilaştirmali incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
N.E.Ü. A.K.E.F. G.S.E.B1
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, caz müziğinde kullanılan teori kitaplarının karşılaştırmalı incelenmesine yöneliktir. Bu amaca uygun olarak mevcut teori kitaplarının seçiminde direkt olarak bir ya da daha çok çalgıya veya cazın belli bir stiline ya da öğesine yönelik olmaları yerine, caz armonisine veya teorisine genel bir bakış açısıyla yer vermiş olan Mark Levine’in “The Jazz Theory Book” (1995) kitabı, Bill Thrasher ve Joe Pass’in “Learn the Sound of Modern Harmony & Melody” (1996) kitabı ve Andy Jaffe’in “Jazz Harmony” (1996) kitabı seçilmiştir. Caz teorisinde bulunan hemen tüm öğeleri içeriğine alan bu kitapların konuları sıralaması, anlatım ile açıklama yöntemleri, örneklendirme biçimleri ve onları birbirilerinden ayıran özellikleri açıklanmıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this research, the theory books used in jazz music has been analyzed comparatively. For this research, selected books (“The Jazz Theory Book” (1995) by Mark Levine, “Learn the Sound of Modern Harmony & Melody” (1996) by Joe Pass & Bill Thrasher and “Jazz Harmony” (1996) by Andy Jaffe) are not exactly for a specific instrument or any style of jazz music. They have a general aspect for jazz subjects. They include most of subjects that exist in jazz theory. In this research, the distinctive features (such as chapter order, expression, methods of explanation, examples) has been discussed. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :