Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalgi eğitiminde öğrenci motivasyonu ve performans

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
652
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada çalgı öğretmenlerinin çalgı eğitiminde öğrenci motivasyonu ve performansına yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları Antalya’da çeşitli branşlarda çalgı dersleri veren 6 öğretmenden oluşmuştur. Katılımcıların seçilmesinde çaldıkları çalgı, cinsiyet, çalıştıkları kurum
ve mezun oldukları okul türü açısından çeşitlilik göstermeleri koşulu aranmıştır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Bu doğrultuda veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarında görüşmeye katılan öğretmenlerin her birinin çalgı eğitiminde motivasyon ve performans konusunda öğrenci-öğretmen iletişimi, öğrenci ile empati kurabilme ve her öğrenciye farklı yaklaşımlarda bulunabilme konularında birbirleri ile örtüşen söylemlerde bulundukları, öğrencilerin çalgılarında başarılarını ise yetenek ve çalışma, kararlı bir kişiliğe sahip olma gibi kişisel özellikler başta olmak üzere bir çok farklı nedene bağladıkları görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this research is to investigate the opinions of music instrument teachers about student motivation and performance in instrument education. The sample consists of 6 teachers giving lessons on several instrument branches. It was aimed to diversify the sample about demographic characteristics. The study is qualitative. The data was collected by using semi-structured interview technique. In data analysis descriptive analysis technique was used. It was seen that the teachers had a negotiation in the opinions that student teacher communication, empathy and treating every student differently is important about student performance and motivation. And it was seen that they attribute student success in instrument performance to students’ ability, practice, decisive personality and so many other factors.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :