Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büyük ölçekli kurumsal yazilim geliştirme projesinde eğitici eğitimi modelinin etki değerlendirmesi

Yazar kurumları :
TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE1
Görüntülenme :
709
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi üzerinden, bu projede uygulanan Eğitici Eğitimi Modeli ile Son Kullanıcı Eğitimlerinin etki değerlendirmesi yapılmaktadır. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi, ülke genelinde devlet eliyle dağıtılan yardımların merkezi bir yapıya bürünmesi amacıyla otomasyon sisteminin geliştirilmesini hedeflemektedir. Eğitici Eğitimine katılmak üzere Son Kullanıcılar arasından 411 kişi seçilmiştir. Toplam 7 hafta süren Eğitici Eğitimleri boyunca proje hakkında genel bilgiler, yazılım kullanımı ve pedagojik formasyon oturumlarından oluşan eğitim programı uygulanmıştır. Programa katılan eğiticilerin kendi bölgelerindeki toplam 1555 son kullanıcıya verdiği eğitimler 14 haftada tamamlanmıştır. Çalışma sonunda, eğitici eğitimindeki yüksek memnuniyet oranının, son kullanıcı eğitimlerindeki memnuniyette etkili olduğu görülmüştür. Yazılımı kullanma bilgisinin eğiticilerden son kullanıcılara transferinde, bölgeler arası farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Yazılımın kullanılabilirliğinin kullanıcıların beklentilerinin karşılanmasında tek başına yeterli olmadığı görülmüştür. 

Özet İngilizce :

In this study, impact assessment of trainer training model with end users trainings was conducted in a large-scaled governmental software development project, namely “Integrated Social Assistance Services Project”. The Integrated Social Assistance Services Project aims to gather all social assistance provided by the state under a central structure with an automation system. 411 participants, selected among the whole end users, were involved in Trainer Training program. They were given instruction about mission and vision of the project, software usage and pedagogic formation during 7 weeks. Trainings of 1555 end users were completed in 14 weeks by the trainers. Results of the study revealed that high satisfaction in trainer training influenced satisfaction in end user training. There were differences in regions while transferring information about using the software from trainers to end users. However, satisfaction rates of trainers and end users were similar. Usability was not merely enough to encounter users’ expectations. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :